Amor i relacions

Potenciant aquest zona podem millorar la relació amb la nostra parella actual o iniciar una nova relació, així com recolzar els vincles amb la resta de persones que ens envolten.

Els objectes decoratius que ens ajuden a potenciar aquesta zona són: escenes romàntiques, flors i figures; sempre que siguin parells. En aquesta zona mai ha d’aparèixer l’element d’aigua.

Els color adequats són: rosa, vermell i blanc per l’amor; i groc per les relacions socials.

Amics del Feng Shui

Feng Shui i Fisonomia

Red Milenaria