Centre

Aquesta zona correspon a l’equilibri i la salut. Que aquest espai estigui harmonitzat ens ajudarà a estar en consonància amb nosaltres mateixos i en equilibri físic i emocional.

Els objectes decoratius que ens ajuden a potenciar aquesta zona són: els mandales, els laberints i els paisatges on queden representats els fruits de la terra.

Els colors adequats són: terrossos, grocs i ocres.

 

El centre es divideix en dos grups. Pots fer clic a la teva elecció!

Mandales i laberints

Xacres

Amics del Feng Shui

Feng Shui i Fisonomia

Red Milenaria