Coneixement i relaxació

Decorant correctament aquesta zona creixerem a nivell d’estudis, millorarem l’assimilació de coneixements i podrem relaxar-nos millor.

Els objectes decoratius que ens ajuden a potenciar aquesta són: pintures o il·lustracions de muntanyes i espais tranquils.

Els colors adequats són: blau, verd i negre.

Amics del Feng Shui

Feng Shui i Fisonomia

Red Milenaria