El meu treball

Riquesa i prosperitat

Salud i família

Coneixement i relaxació

Fama i reputació

Centre

Treball i carrera professional

Amor i relacions

Creativitat i fills

Benefactors, amics i viatges

Al Mapa Bagua

Amics del Feng Shui

Feng Shui i Fisonomia

Red Milenaria